Haber

Gazze saldırısının iklime maliyeti çok büyük! Savaş, 20 ülkenin yıllık emisyonundan daha fazla gezegeni ısıtan gaz üretti…

Üsküdar Üniversitesi ile ‘Mizan: Dünya Çevre Sözleşmesi’ni hazırlayan çekirdek grubun da yer aldığı İngiltere merkezli İslam Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı, ‘Gazze Deklarasyonu’nu yayınladı. Modern savaşın en ölümcül ve yıkıcı bombardımanlarından birinin hava, kara ve suda neden olduğu kirlilik olduğuna dikkat çekilen bildiride, savaşın iklime duyarlı 20 ülkenin yıllık emisyonundan daha fazla gezegeni ısıtan gaz ürettiği belirtildi. Üsküdar Üniversitesi Çevre Etiği Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir, İsrail’in Gazze’de yarattığı insani trajedinin yanı sıra tüm canlı türlerinin, iklimin ve çevrenin yok olmasına ilişkin Üsküdar Üniversitesi Çevre Etiği Forumu tarafından yayınlanan bildiriyi paylaştıklarını belirtti.

Üsküdar Üniversitesi Çevre Etiği Forumu Direktörü Prof. Dr. İbrahim Özdemir, İngiltere merkezli İslam Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı/EkoIslam (IFEES/EcoIslam) tarafından paylaşılan Gazze Deklarasyonu’nu değerlendirdi.

İngiltere merkezli vakıf, İslami öğretilerin çevre savunmasıyla nasıl ilişkilendirilebileceğini araştırıyor

Prof. Dr. İbrahim Özdemir, İngiltere merkezli İslam Ekolojisi ve Çevre Bilimleri Vakfı’nın İslam dünyasında çevre bilincini ve sürdürülebilir yaşam pratiğini geliştirmek amacıyla çalışmalar yapan ilk kuruluşlardan biri olduğunu ve vakfın bu konuda nasıl çalışmalar yaptığını araştırdığını belirtti. İslami öğretiler çevrenin korunması ve ekolojik istikrar ile ilişkilendirilebilir ve bu konuda eğitim ve bilinçlendirme programları sağlar. organize ettiğini kaydetti.

Prof. ayrıca vakfın faaliyetleriyle ekolojik sorunlara dini ve bilimsel yaklaşımları birleştirerek hem toplumsal hem de çevresel refahı artırmayı hedeflediğini açıkladı. Dr. İbrahim Özdemir, Üsküdar Üniversitesi ile birlikte “Mizan: Dünya Çevre Kurultayı”nı hazırlayan çekirdek ekipte İslam Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı’nın da yer aldığını hatırlattı.

İsrail Gazze’de yarattığı insani trajedinin yanı sıra iklimi ve çevreyi de yok ediyor

Prof., Üsküdar Üniversitesi Çevre Etiği Forumu olarak yayınlanan, tüm canlı türlerinin, iklimin ve çevrenin yok edilmesinin yanı sıra İsrail’in Gazze’de yarattığı insani trajediye ilişkin bildiriyi paylaştıklarını belirtti. Dr. İbrahim Özdemir yaptığı açıklamada, “İslami Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı/Ekoİslam (IFEES/EcoIslam), Gazze’de her gün insana, iklime ve doğaya verilen büyük zararın acısını ve üzüntüsünü paylaşıyor.” İfadelerini kullandı.

Gazze deklarasyonunda İsrail’in 100 günden fazla süredir devam eden amansız saldırılarına dikkat çekildi.

Gazze deklarasyonunda, insanlığın karşı karşıya olduğu kritik küresel risklerin çoğunun, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak tanımlanan üçlü gezegen krizleriyle bağlantılı olduğu belirtilerek, şu konulara dikkat çekildi:

“İsrail’in son 100 gündeki aralıksız saldırıları, Gazze ve Batı Şeria sakinleri için bu risklerin boyutunu kat kat artırdı.

“Yaşam alanlarının yok edilmesi Filistinli çiftçileri ve balıkçıları geçim kaynaklarından mahrum bırakıyor.”

Modern savaşların en ölümcül ve yıkıcı bombardımanlarından birinin yol açtığı hava, toprak ve su kirliliği, artık birbiriyle bağlantılı bir iklim, çevre ve sağlık krizine neden oluyor. Temiz suya, solunabilir havaya ve sağlıklı sanitasyona erişim eksikliği, hastalıkların, sakatlıkların ve ölümün yayılmasında katalizör görevi görüyor.

Yaşam alanlarının yok edilmesi Filistinli çiftçileri ve balıkçıları geçim kaynaklarından mahrum bırakıyor. “Bu savaşın iklim üzerindeki etkileri, çatışma sonrası yeniden inşa maliyetleri de dahil olmak üzere mutlaka hesaplanmalıdır.”

“Bu savaş, iklime duyarlı 20 ülkenin yıllık emisyonlarından daha fazla gezegeni ısıtan gaz üretti.”

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre bu savaş, iklime duyarlı 20 ülkenin yıllık emisyonlarından daha fazla gezegeni ısıtan gaz üretti. Araştırmada, İsrail’in hava bombardımanı ve askeri müdahalesinin, çatışmanın ilk 60 gününde yayılan 281 bin ton karbondioksitin yüzde 99’undan fazlasını oluşturduğu ortaya çıktı. oluşturduğunu varsayar. Bu, en az 150 bin ton kömürün yakılmasına eşdeğerdir. Aynı dönemde Hamas’ın İsrail’e fırlattığı roketler tahminen 713 ton karbondioksit üretti; bu da 300 ton kömürün yanmasına eşdeğer. “Bu savaşın yol açtığı yıkımın büyüklüğü göz önüne alındığında, tüm göstergeler çatışma sonrası yeniden yapılanmanın iklim maliyetinin çok büyük olacağı yönünde.” Formda bir görüşe de yer verildi.

Savaşın yol açtığı hasar haritalandı

Açıklamada, savaşın neden olduğu hasarın haritasını çıkaran uzmanların, Aralık 2023’ün başlarında İsrail’in Gazze’deki yoğun nüfuslu bölgelere yönelik bombardımanının, müttefiklerin II. Dünya Savaşı sırasında Köln ve Dresden’e yönelik bombardımanlarının neden olduğu hasarı çoktan aştığını tespit ettiği belirtildi. yapıldığı:

“The Guardian’ın BM merkezli haberine göre bombardıman ve çatışmalar nedeniyle 65 binden fazla ev yıkıldı, 290 bini de hasar gördü. Bunu bağlam içine koymak gerekirse, bu, Glasgow veya Bristol büyüklüğünde bir Birleşik Krallık şehrinde 600.000’den fazla insanın evinin 90 günde yıkılmasına eşdeğerdir.

“Dünya, yoğun nüfuslu yerleşim alanlarına atılan bin kiloluk bombaların neden olduğu yıkıma tanık olurken, bu, hasarın yalnızca buralarda yaşayan erkek, kadın ve çocuklara verildiğini ve kirliliğin daha az görünür olduğunu gösterebilir.”

“İnsanın maliyeti çok büyük ve giderek artıyor.”

İnsani maliyetlerin çok büyük ve giderek arttığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi: “İlk 95 günde 23 binden fazla ölüm ve aralarında birden fazla kadın ve çocuğun da bulunduğu 50 binden fazla ağır yaralı olduğu bildirildi. Tahminen 7 bin kişi hayatını kaybetti. Kayıp ve öldüğü sanılan kişilerin cesetleri henüz enkaz altından çıkarılmadı.İsrail, 1,2 milyondan fazla insanı zorla yerinden etti, yeterli gıda, su ve ilaca erişimi engelleyerek 2,2 milyon sivili de açlığa mahkûm etti. Bu olaylar apaçık ortadayken, güçlü devletler uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını görmezden geliyor ve hatta engelliyor.” Kelimeler yer aldı.

İklime ve çevreye verdiği zararlar nelerdir?

Bildirgede iklim ve çevre tahribatına da dikkat çekildi ve şu hususlara vurgu yapıldı:

“Bu savaşın işgal altındaki Filistin topraklarındaki iklim ve çevre mirası, açıkça savaşın bir başka zayiatıdır ve dünyanın iklime en duyarlı bölgelerinden birinde yaşayan bir ulus için nesiller boyu etkiler yaratacaktır. Gerçek şu ki, bu gezegende yaşayan her birimiz bu kayıptan payımıza düşeni alacağız. İnsanlık, gezegenle istikrar ve uyum içinde yaşamayı seçebileceği gibi, dünyamızı paylaştığımız insanlara, karaya, havaya, denizlere ve tüm canlılara büyük zarar verecek seçimler de yapabiliriz. IFEES/EcoIslam olarak işgal altındaki Filistin topraklarındaki savaşın derhal sona ermesi ve barışçıl, adil ve sürdürülebilir bir dünya için acil eylem çağrısında bulunanlara sesimizi katıyoruz. IFEES/EcoIslam işbu belgeyle vatandaşları ve hükümetleri aşağıdakileri yapmaya davet etmektedir:

Vatandaşlara ve hükümetlere çağrı…

– Sosyal, ekonomik ve ekolojik sağlık ve refahı sağlamak için gerekli olan güvenli ve yeterli suya, sanitasyona, gıdaya ve yakıta anında erişimin sağlanması;

– Hastalıkları ve hastalıkları körükleyen yaygın su ve hava kirliliğini durdurmak; İklime ve çevreye daha fazla zarar gelmesini önlemek için harekete geçin;

– Filistin halkını etnik temizleme ve yerinden etme, topraklarını ve diğer varlıklarını işgal etme ve ele geçirme ve bağlı oldukları kara ve denizlerle teması aktif olarak kesme çabalarına son verilmesi;

– Barış ve sürdürülebilirliğin mümkün olan en kısa sürede sağlanması için uluslararası hukukun korku ve ayrımcılık olmadan adil bir şekilde uygulanması. Bunun ve tüm çatışmaların neden olduğu insan sefaletini ve bunların iklim ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmak;

– Bu savaşın Filistin’de ekonomi ve ekolojinin temelini oluşturan kara, su ve denizler üzerindeki iklim ve çevresel etkilerini ele alan yeniden inşa ve onarım çalışmaları.

– Yitirilen temiz canların yarattığı felaket tüm insanlık için ortadadır. Daha az belirgin olan ise bu savaşın neden olduğu çevresel tahribat ve bunun iklime verdiği uzun vadeli zarardır. Savaşın her zaman görünür bir insani, maddi ve finansal maliyeti olmuştur. “Artık örtülü maliyetlere ışık tutacak bilgi ve anlayışa sahibiz: savaşın iklim ve çevre üzerindeki, insanların ve gezegenin geleceğini tehlikeye atan etkileri.”

Açıklamada ayrıca vatandaşlara da davette bulunularak, “FEES/EcoIslam olarak iklimin sinsi ve uzun vadeli etkilerinin ve savaşların yol açtığı çevre tahribatlarının adeta havaya uçtuğunu daha fazla vatandaşımıza bildirmek istiyoruz. Bombalar var ve sonuçları etkileyebilecek konumda olanlar buna göz yumuyor, bu da insanlığın acil sefaletini daha da kötüleştiriyor.” Arttığı konusunda insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Filistin için hemen ve hemen barış, adalet ve sürdürülebilirlik çağrısında bulunuyoruz!” Söylendi.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

adilcevazajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler